TWÓRCY
KRIOTERAPII

TYM WYNALAZKIEM
ZMROZILI ŚWIAT NAUKI

DR TOSHIRO YAMAUCHI

W 1979 roku wraz ze swoim zespołem w Reiken Rlieumatism Yillage Institute w Oita (Japonia), przedstawił zasady i pierwsze badania, tworząc podwaliny dla obecnej krioterapii. Zbudował i zademonstrował pierwszą na świecie kriokomorę do zabiegów całego ciała.

REINHARD
FRICKE

Pionier i ambasador krioterapii w Europie i na świecie.

W 1980 roku opublikował pierwszą pracę naukową łączącą leczenie konwencjonalne z nowością w medycynie czyli krioterapią.

W 1982 roku pod jego kierownictwem zbudowano pierwszą w Europie (Niemcy), a drugą na świecie kriokomorę do zabiegów całego ciała.

ZDZISŁAW ZAGROBELNY

Inicjator, twórca i propagator polskiej szkoły krioterapii.

„Ojciec polskiej krioterapii”

Jeden z najwybitniejszych ekspertów rehabilitacji, uznany autorytet w Polsce i za granicą.

Autor memorandum do ówczesnego Ministerstwa Zdrowia o kriostymulacji.

19.09.2002 r. to oficjalne narodziny nowej dziedziny w polskiej medycynie: krioterapii.

ZBIGNIEW RACZKOWSKI

Ekspert konstruktor i wynalazca.

Twórca trzeciej na świecie, a pierwszej w Polsce kriokomory, która powstała w 1989 roku.

„Matka polskiej krioterapii”

„Kiedy przed laty mówiłem lekarzom, że człowiek wejdzie do minus 160 stopni i jeszcze dobrze mu to zrobi, stwierdzili, że jestem niespełna rozumu.”

HISTORIA LECZNICZEGO STOSOWANIA ZIMNA JEST TAK STARA JAK MEDYCYNA.

Leczenie zimnem stosowali już starożytni Egipcjanie około 2500 lat p.n.e. Hipokrates – V w. p.n.e. – zalecał hipotermię dla zmniejszenia obrzęku, krwawienia, czy bólu.

O nowoczesnej kriogenice można mówić od momentu zdobycia przez fizyków umiejętności skraplania gazów i ich przechowywania – to jest od końca XIX wieku. Ówcześni fizycy – w tym również Polacy, dokonali nie tylko skroplenia tlenu, dwutlenku węgla, azotu, powietrza i wodoru, ale i wymyślili przemysłową produkcję tych płynnych chłodziw. 

W pierwszej połowie XX wieku rozwinęła się kriobiologia – nauka o zmianach w komórkach i tkankach pod wpływem działania na nie temperatur zamrażających. Chłodziwa płynne znalazły zastosowanie w leczeniu zmian dermatologicznych i powierzchniowych nowotworów łagodnych i złośliwych. W latach 70-tych ubiegłego stulecia, narodziła się koncepcja krioterapii zastosowanej w rehabilitacji.

KRIOTERAPIA NA ŚWIECIE:

1979

Przedstawienie zasad krioterapii 

przez jej odkrywcę dr Toshiro Yamauchiego z Reiken Rlieumatism Yillage Institute w Oita (Japonia) na Europejskim kongresie Reumatologii w Wiesbaden.

1980

Pierwsza publikacja

 na temat krioterapii prof. Reinhardta Fricke

1982

Pierwszy aparat

 do terapii zimnym powietrzem prof. Reinhardta Fricke w Europie (Niemcy)

KRIOTERAPIA W POLSCE:

1982

Pierwsze w Europie

urządzenie do leczenia oparzeń ciekłym azotem konstrukcji mgr inż. Zbigniewa Raczkowskiego

1983

Wprowadzenie przez 

prof. dr hab. n. med. Zdzisława Zagrobelnego krioterapii do fizjoterapii w Polsce, oraz pierwsze urządzenia do miejscowej krioterapii konstrukcji mgr inż. Zbigniewa Raczkowskiego na zamówienie katedry Rehabilitacji AWF we Wrocławiu

1989

Pierwsza w Polsce

a trzecia w świecie (po Japonii i RFN) komora niskotemperaturowa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (konstruktor mgr inż. Zbigniew Raczkowski)

1995

Pierwsza na świecie

składana komora niskotemperaturowa konstrukcji mgr inż. Zbigniewa Raczkowskiego.

1996

Otwarcie kriokomory

 w Instytucie Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF we Wrocławiu.