KRIOKOMORA
MOBILNA

EKOLOGICZNA KRIOKOMORA MOBILNA TO URZĄDZENIE ZESPOLONE Z SAMOCHODEM, CAŁKOWICIE SAMODZIELNE I SAMOWYSTARCZALNE

To najnowocześniejsze obecnie urządzenie do krioterapii, w którym powietrze chłodzone jest ciekłym azotem. W obu komorach jest naturalne, zimne, osuszone powietrze zapewniające stałą temperaturę w miejscu zabiegu. Komory kontrolowane są przez czujniki temperatury, zawartości tlenu oraz wilgotności.

Pacjenci – maksymalnie 5 osób, biorący udział w zabiegu są pod stałym nadzorem audiowizualnym personelu.   

Kriokomora składa się z dwóch pomieszczeń. 

W pierwszym, temperatura wynosi – 50⁰C – 60⁰C. Pacjent wchodzi tam na około 30 sekund, a następnie przechodzi do komory właściwej, gdzie przebywa w temperaturze od -115⁰C do -135⁰C, przez około 2,5–3,5 minuty. 

Kriokomora mobilna ma wszystkie zalety, udogodnienia i parametry standardowej komory stacjonarnej plus możliwość szybkiego przemieszczania się w dowolne miejsce.