REGULAMIN
KRIOKOMORY
MOBILNEJ

Korzystanie z kriokomory firmy Z-AUDIOMED, równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z krioterapii ogólnoustrojowej, wyraża zgodę na zabiegi, oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Ponieważ najważniejsze jest dla nas naszych Klientów, dlatego do medycznych zabiegów kwalifikacji dokonuje lekarz. Po badaniu wstępnym i pełnym wywiadzie, ocenia on czy nie występują przeciwskazania oraz określa indywidualny plan kinezyterapii. Do serii zabiegów obowiązuje jedna kwalifikacja. Z kriokomory może korzystać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

ZABIEGI KRIOTERAPII PRZYNOSZĄ POZYTYWNE EFEKTY ZDROWOTNE BEZPIECZNIE I BARDZO SZYBKO, ALE WYŁĄCZNIE PO ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIU PRZED ZABIEGIEM I CZYNNOŚCIACH WYKONANYCH PO JEGO ZAKOŃCZENIU. JEST TO WAŻNE ZE WZGLĘDU NA KONTAKT Z BARDZO NISKIMI TEMPERATURAMI OD -115ºC DO -135ºC.

W TRAKCIE ZABIEGU OBOWIĄZKOWY JEST BAWEŁNIANY STRÓJ:

 • czapka lub opaska na uszy, spodenki, kobiety/top, rękawiczki i podkolanówki, maska ochronna na usta i nos.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZED ZABIEGIEM:

 • zabieg wykonujemy minimu 4 godziny po intensywnym wysiłku fizycznym i 1 godz. po posiłku,
 • nie nawadniamy się przed zabiegiem, 
 • z zabiegu należy korzystać minimum 2 godziny po zakończeniu zabiegów wodnych 
 • w dniu, zabiegu nie można pić alkoholu, ani przyjmować żadnych używek, 
 • podczas zabiegu nie może mieć na sobie żadnych ozdób, zegarków i innych metalowych elementów, 
 • skóra powinna być czysta, wytarta i sucha, nie wolno używać kremów i maści.

PRZED KAŻDYM ZABIEGIEM, OBSŁUGA KRIOKOMORY OCENIA OGÓLNY STAN KLIENTA, ŁĄCZNIE Z POMIAREM CIŚNIENIA TĘTNICZEGO I TĘTNA. KLIENT POTWIERDZA WYNIK PODPISEM NA FORMULARZU. PO BADANIA CIŚNIENIA KRWI, TERAPEUTA PODEJMUJE DECYZJĘ O DOPUSZCZENIU KLIENTA DO ZABIEGU.

W TRAKCIE ZABIEGU:

 • oddech powinien być powolny i płytki,
 • powietrze wdychamy nosem krócej i wydychamy ustami dłużej,
 • nie wolno zdejmować maseczki ochronnej,
 • w komorze poruszamy się powoli, spokojnie, po okręgu,
 • nie dotykamy ścian oraz wymienników ciepła, nie opieramy się o ściany komory,
 • zabrania się klaskania w dłonie, wymachiwanie ramionami, pocierania i poklepywania powierzchni ciała, oraz przecierania oczu,
 • nie należy biegać w miejscu, robić przysiadów czy innych ćwiczeń,

GDY KLIENT POCZUJE NIENATURALNE REAKCJE SWOJEGO ORGANIZMU NP.: DUSZNOŚCI, DRŻENIE, UTRATY ŚWIADOMOŚCI CZY ZAWROTY GŁOWY, POWINIEN NATYCHMIAST TEN FAKT ZGŁOSIĆ OBSŁUDZE, I JAK NAJSZYBCIEJ OPUŚCIĆ KRIOKOMORĘ.

ZASADY POSTĘPOWANIA PO ZABIEGU:

 • zdjąć maseczkę i drewniaki,
 • zsunąć podkolanówki,
 • nie klaskać w dłonie, nie oklepywać i nie pocierać powierzchni skóry,
 • w celu ogrzania organizmu udać się na obowiązkową 20 minutową rozgrzewkę.

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ PERSONELU OBSŁUGUJĄCEGO KRIOKOMORĘ. KOMORA MA DRZWI AWARYJNE NA WYPADEK KONIECZNOŚCI SZYBKIEGO JEJ OPUSZCZENIA. BEZ UZASADNIENIA NIE DOTYKAMY DRZWI AWARYJNYCH.